Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 8. januarja 2021 - Deutsche Lufthansa AG/IY in TP

(Zadeva C-11/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Deutsche Lufthansa AG

Toženi stranki: IY, TP

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre pri stavki lastnih delavcev letalskega prevoznika, h kateri pozove sindikat, za izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1.)