Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-594/18. sz., Pharma Mar kontra Európai Bizottság ügyben 2020. október 28-án hozott ítélete ellen az Észt Köztársaság által 2021. január 7-án benyújtott fellebbezés

(C-16/21. P.. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: észt

Felek

Fellebbező: Észt Köztársaság (képviselő: N. Grünberg)

A többi fél az eljárásban: Pharma Mar, SA (képviselők: M. Merola és V. Salvatore), Európai Bizottság (képviselők: L. Haasbeek és A. Sipos)

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2020. október 28-i ítéletét;

a feleket kötelezze a fellebbezési eljárással kapcsolatban felmerült saját költségeik viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Észt Köztársaság előadja:

1.    Annak megállapításával, hogy nem zárható ki minden észszerű kétség egy tudományos tanácsadó csoport (scientific advisory group, a továbiakban: SAG) munkájában részt vevő szakértők pártatlanságára vonatkozó esetleges előítéleteket illetően azon puszta körülmény alapján, hogy valamely egyetemi kórházi létesítmény alkalmazásban állnak, a Törvényszék megsértette a pártatlanságnak a 726/2004/EK rendelet1 63. cikkében kimondott követelményét.

2.    Először is a Törvényszék a 726/2004/EK rendelet 63. cikkében foglalt pártatlanság elvének vizsgálata keretében tévesen állapította meg, hogy egy egyetemi kórházi létesítmény egészében gyógyszerlaboratóriumnak tekinthető.

3.    Másodszor, a Törvényszék a pártatlanság elvének felülvizsgálata keretében nyilvánvaló értékelési hibát követett el a versengő gyógyszer értékelése során, valamint a szakértő és a „versengő gyógyszer” gyártása közötti kapcsolatot illetően.

4.    Harmadszor, a Törvényszék hibát követett el a pártatlanság elvének vizsgálata során, amennyiben nem értékelte megfelelően az érintett szakértőknek a sejtkezelő központtal való kapcsolatát és azoknak a SAG döntéseire gyakorolt hatását.

____________

1     Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 136., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 229. o.).