Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria provinciale di Parma (Itaalia) 30. oktoobril 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA versus Agenzia delle Entrate

(kohtuasi C-573/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione tributaria provinciale di Parma

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Casa di Cura Città di Parma SpA

Vastustaja: Agenzia delle Entrate

Eelotsuse küsimused

Kas esineb vastuolu liikmesriigi õigusnormide ja [Euroopa Liidu] õiguse vahel, täpsemalt ühelt poolt vabariigi presidendi dekreedi nr 633/72 artikli 19 [lõike] 5 ja artikli 19bis (liikmesriigi õigusnormid, mis reguleerivad nn käibemaksu mahaarvamatu osa mehhanismi) ning teiselt poolt 17. mai 1977. aasta direktiivi 77/388/EMÜ1 artikli 17 lõike 2 punkti a vahel?

Kas see, et Itaalia tervishoiuettevõtjaid, keda käsitatakse „lõpptarbijana” (millega kaasneb käibemaksukoormus), koheldakse teisiti kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide (Belgia, Bulgaaria, Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa ja Hispaania) tervishoiuettevõtjaid, keda käsitatakse „vahendajana” (millega kaasneb käibemaksu mahaarvamise õigus), [on liidu õigusega kooskõlas]?

Kas käibemaksusüsteemis valitseb Euroopa Liidu eri liikmesriikide vahel „ebavõrdne kohtlemine“ võttes arvesse, et kui Itaalias kohaldatakse käibemaksuvabastust, siis teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (Belgia, Bulgaaria, Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa ja Hispaania) on samasugused tervishoiuteenused käibemaksuga maksustatavad, mille tõttu kehtivad samadele tervishoiuteenustele eri käibemaksumäärad ja sellest tulenevalt ka erinev mahaarvamisõigus?

Kas see, et Itaalia tervishoiuettevõtjaid (sealhulgas Casa di Cura di Parmat) koheldakse teisiti kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide (Belgia, Bulgaaria, Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa ja Hispaania) tervishoiuettevõtjaid, võttes arvesse, et viimaste tervishoiuteenused on käibemaksuga maksustatavad ning sellest tulenevalt on neil erinevalt teistest tervishoiuettevõtjatest õigus soetamisel tasutud käibemaks maha arvata või tagasi saada, [on liidu õigusega kooskõlas]?

____________

1     Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).