Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) la 30 octombrie 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA/Agenzia delle Entrate

(Cauza C-573/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria provinciale di Parma

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Casa di Cura Città di Parma SpA

Pârâtă: Agenzia delle Entrate

Întrebările preliminare

[Există] un conflict între legislația națională și dreptul [Uniunii Europene], și, în special, între articolul 19 alineatul 5 și articolul 19 bis din DPR 633/72 (cu alte cuvinte reglementarea națională care guvernează mecanismul așa-numitei „pro rata de nedeductibilitate TVA”), pe de o parte, și articolul 17 alineatul 2 litera (a) din Directiva 77/388/CEE din 17 mai 19771 ?

[Este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene] inegalitatea de tratament existentă deja între operatorii italieni care își desfășoară activitatea în sectorul sanitar, considerați „consumatori finali” (care suportă sarcina TVA-ului) și operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul sanitar din alte state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Bulgaria, Grecia, Franța și Spania) considerați „operatori intermediari” (care au drept de deducere a TVA-ului)?

[Există] o inegalitate de tratament în ceea ce privește regimul TVA-ului între diferitele state membre ale Uniunii Europene, din moment ce, în locul scutirii de TVA aplicate în Italia, în alte state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Bulgaria, Grecia, Franța și Spania), aceleași prestații medico-sanitare sunt în schimb supuse TVA-ului, motiv pentru care acelorași prestații medico-sanitare le sunt aplicate cote de TVA diferite și, prin urmare, un drept de deducere diferit?

[Este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene] inegalitatea existentă între operatorii italieni care își desfășoară activitatea în sectorul sanitar (inclusiv Casa di Cura Città di Parma) și operatorii din alte state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Bulgaria, Grecia, Franța și Spania) în ceea ce privește supunerea prestațiilor medico-sanitare ale acestora din urmă taxei pe valoarea adăugată și, prin urmare, în ceea ce privește dreptul de deducere și/sau de rambursare a TVA-ului plătit pentru achiziții, spre deosebire de operatorii italieni care își desfășoară activitatea în sectorul sanitar?

____________

1     A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (JO 1997, L 145, 1).