Language of document : ECLI:EU:F:2011:100

Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2011 m. birželio 30 d.

Byla F‑88/10

Marc Van Asbroeck

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Sprendimas priskirti prie tarpinio lygio – Prašymas peržiūrėti – Nauja esminė aplinkybė – Nebuvimas – Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M. Van Asbroeck iš esmės prašo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimą atsisakyti priskirti jį prie tarpinio D*4 lygio 8 pakopos atgaline data nuo 2004 m. gegužės 1 d. ir atkurti jo karjerą, taip pat, antra, priteisti iš Komisijos atlyginti jo patirtą finansinę žalą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Nauja esminė aplinkybė

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Sprendimas, per nustatytą terminą neapskųstas asmens, kuriam jis skirtas, šio asmens atžvilgiu tampa galutinis. Tačiau naujomis esminėmis aplinkybėmis galima pateisinti prašymo peržiūrėti sprendimą, kuris tapo galutinis, pateikimą. Ieškinys, pareikštas dėl sprendimo atsisakyti peržiūrėti sprendimą, kuris tapo galutinis, gali būti pripažįstamas priimtinu, jeigu pasirodo, kad prašymas iš tiesų pagrįstas naujomis esminėmis aplinkybėmis. Atvirkščiai, jeigu pasirodo, kad prašymas nepagrįstas tokiomis aplinkybėmis, ieškinys dėl sprendimo atmesti prašymą peržiūrėti turi būti atmestas kaip nepriimtinas.

Pareigūnas, kuris per Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytus terminus neapskundė sprendimo dėl jo priskyrimo prie tarpinio lygio, negali teisėtai pateikti prašymo peržiūrėti remdamasis tuo, kad tik pateikus atsiskaitymo lapelį jis pirmą kartą galėjo suprasti Komisijos sprendimo skirti pareigūnams, kurių kategorija pasikeitė iki 2004 m. gegužės 1 d., kompensaciją prie darbo užmokesčio neteisėtumo pasekmes. Tačiau net ir darant prielaidą, kad šis sprendimas yra neteisėtas, ši aplinkybė negali būti laikoma nauja ir esmine, kuria būtų galima pateisinti sprendimo priskirti pareigūną prie tarpinio lygio peržiūrėjimą, nes nagrinėjamame sprendime tik nustatomos kompensacijos pasikeitus kategorijai apskaičiavimo taisyklės. Nauja esmine aplinkybe taip pat negali būti tai, kad kita nei pareigūną įdarbinusi institucija priima sprendimą paskirti tam tikrus pareigūnus į kitus lygius, nes šis sprendimas nėra tiesiogiai susijęs su šiuo pareigūnu.

(žr. 43–47 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. rugsėjo 26 d. Sprendimo Valentini prieš Komisiją, 231/84, 14 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. vasario 7 d. Sprendimo Inpesca prieš Komisiją, T‑186/98, 47 ir 49 punktai ir nurodyta teismo praktika; 2009 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo Boudova ir kt. prieš Komisiją, T‑271/08 P, 48 punktas.