Language of document :

Acțiune introdusă la 23 septembrie 2010 - AI/Curtea de Justiție

(Cauza F-85/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AI (reprezentant: M. Erniquin, avocat)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deliberărilor comisiei de evaluare cu privire la rezultatele probei de franceză a concursului intern nr. CJ 12/09 și, dacă este cazul, anularea contractelor și a numirilor persoanelor care au reușit acest concurs, precum și, pe de altă parte, anularea deciziei de a nu reînnoi contractul de agent temporar al reclamantei și o cerere de reparare a prejudiciului.

Concluziile reclamantei

anularea deliberărilor comisiei de evaluare cu privire la proba de franceză a concursului intern pe bază de examen nr. CJ 12/09;

dacă este cazul, anularea numirilor celor opt candidaţi admiși prin acest examen;

comunicarea criteriilor de apreciere care se află la baza selecţiei efectuate;

în principal, recalificarea contractului de muncă pe perioadă determinată al reclamantei în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin urmare anularea deciziei de a nu reînnoi contractul acesteia de agent temporar din ianuarie 2009, și în consecinţă, reîncadrarea acesteia în calitate de agent temporar; în subsidiar, anularea deciziei de a nu reînnoi contractul de agent temporar al acesteia din ianuarie 2009, și prin urmare, reîncadrarea acesteia în calitate de agent temporar;

în consecinţă, recunoașterea dreptului la o despăgubire, reprezentând diferenţa dintre remuneraţia pe care ar fi încasat-o în cazul în care contractul sus-menţionat ar fi continuat la 1 ianuarie 2010 și sumele pe care le-a încasat în mod real începând cu această dată până la reîncadrarea sa efectivă;

plata unei despăgubiri pentru repararea prejudiciului moral cauzat în special ca urmare a nereînnoirii abuzive a contractului de muncă al acesteia, estimată la o sută de mii de euro în cazul în care s-ar dispune reîncadrarea reclamantei; în caz contrar, o despăgubire de cinci mii de euro, în cazul în care reîncadrarea reclamantei ar fi imposibilă;

obligarea Curții de Justiție a Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________