Language of document :

Tožba, vložena 23. septembra 2010 - Chatzidoukakis proti Komisiji

(Zadeva F-84/10)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luksemburg) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zmanjšanju dodatka za šolanje, dodeljenega tožeči stranki, ker njen sin prejema finančno pomoč s strani države članice v obliki štipendije in posojila.

Predlogi tožeče stranke

Prvič, odločba o zmanjšanju "dodatka za šolanje", izplačanega tožeči stranki, kot je razvidno iz plačilnega lista za februar 2010, ter zadevni plačilni list, kolikor je v njem delno zmanjšan "dodatek za šolanje", naj se razglasita za nična; drugič, odločba Komisije z dne 26. februarja 2010 o zmanjšanju "dodatka za šolanje", izplačanega tožeči stranki ter o odtegljaju zneska 375 EUR od tega dodatka, ki je izražena v plačilnem listu za marec 2010, naj se razglasi za nično; tretjič, plačilni list za marec 2010, v katerem je zmanjšan "dodatek za šolanje", izplačan tožeči stranki in retroaktivno odtegnjen znesek 375 EUR, naj se razglasi za nično; četrtič, plačilni listi za mesece od aprila do avgusta 2010, kolikor se nanašajo na delno zmanjšanje "dodatka za šolanje", naj se razglasijo za nične; petič, odločba Komisije z dne 9. julija 2010, s katero je izrecno zavrnjena pritožna, naj se razglasi za nično;

Tožeči stranki naj se skupaj z obrestmi povrnejo zneski, ki so ji bili odtegnjeni;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________