Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhej komory) z 28. januára 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-92/12)

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná prostredníctvom faxu v lehote na podanie žaloby a podpísaná pečiatkou zobrazujúcou podpis advokáta alebo iným spôsobom zobrazenia podpisu – Oneskorené podanie žaloby – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisiaPredmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa vykonávajú zrážky z podpory žalobcu v invalidite na účely vymáhania sumy, ku ktorej bol žalobca zaviazaný Súdom pre verejnú službu z dôvodu súdnych poplatkovVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    L. Marcuccio znáša vlastné trovy konania.