Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 28 januari 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-92/12)

(Personalmål – Artikel 34.1 i rättegångsreglerna – Ansökan som getts in med telefax i rätt tid och som undertecknats med hjälp av en stämpel som återger en advokats underskrift eller någon annan metod att återge en underskrift – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att göra avdrag på sökandens invaliditetsersättning för att driva in de rättegångskostnader som personaldomstolen förpliktat honom att betala.

Avgörande

Talan avvisas.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader.