Language of document :

Žaloba podaná dne 21. srpna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-89/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o nepřeřazení žalobkyně.

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí, které přijal dne 10. května 2012 ředitel Ředitelství D Generálního ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost, které bylo žalobkyni sděleno přípisem ze dne 11. května 2012 a kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně ze dne 25. ledna 2012;

v případě potřeby zrušil rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2011, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně ze dne 29. června 2011;

nařídil žalované, aby přijala nápravná opatření nezbytná k obnovení stavu, kdy je vůči žalobkyni dodržena zásada vyrovnání služebního postupu;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.