Language of document :

Жалба, подадена на 3 септември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-91/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за изчисляване на приравнените периоди, отчитани за целите на правото на пенсия, които са завършени преди постъпването на служба, на основание на новите Общи разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за изчисляване на приравнените периоди, отчитани за целите на правото на пенсия, които са завършени преди постъпването на служба, на основание на новите Общи разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.