Language of document :

Sag anlagt den 3. september 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-91/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, på grundlag af de almindelige gennemførelsesbestemmelser i artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten af 3. marts 2011.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før sagsøgerens tiltrædelse af tjenesten, i forbindelse med overførslen til Den Europæiske Unions institutioners pensionsordning, på grundlag af de almindelige gennemførelsesbestemmelser i artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten af 3. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.