Language of document :

Acțiune introdusă la 3 septembrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-91/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu pe baza dispozițiilor generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut din 3 martie 2011

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu a reclamantului în cadrul sistemului de pensii al instituțiilor Uniunii Europene pe baza dispozițiilor generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut din 3 martie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.