Language of document :

Tožba, vložena 3. septembra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-91/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011.

Predloga tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela tožeče stranke v pokojninskem sistemu institucij Evropske unije, opravi na podlagi splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.