Language of document :

Mededeling in het PB

 

ARREST VAN HET HOF

van 16 maart 2004

in de gevoegde zaken C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01 (verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf en van het Bundesgerichtshof om een prejudiciële beslissing): AOK Bundesverband e.a. tegen Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Mundipharma GmbH, Gödecke GmbH, Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH(1)

(Mededinging - Ondernemingen - Ziekenfondsen - Mededingingsregelingen - Uitlegging van artikelen 81 EG, 82 EG en 86 EG - Vaststelling door organisaties van ziekenfondsen van maximumbedragen voor vergoeding van geneesmiddelen)

(Procestaal: Duits)

(Voorlopige vertaling; de definitieve vertaling verschijnt in de Jurisprudentie van het Hof)

In de gevoegde zaken C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) en van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in de gedingen tussen AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft, See-Krankenkasse en Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01), Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01), om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 81 EG, 82 EG en 86 EG, heeft het Hof, samengesteld als volgt: V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues en A. Rosas, kamerpresidenten, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr (rapporteur), rechters; advocaat-generaal: F. G. Jacobs; griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur, op 16 maart 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

Organisaties van ziekenfondsen, zoals het AOK Bundesverband, het Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), het Bundesverband der Innungskrankenkassen, het Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, het Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, het Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, de Bundesknappschaft en de See-Krankenkasse, zijn geen ondernemingen of ondernemersverenigingen in de zin van artikel 81 EG wanneer zij vaste maximumbedragen vaststellen voor de vergoeding van de kosten van geneesmiddelen door de ziekenfondsen.

____________

1 - PB C 303 van 27.10.2001. PB C 348 van 8.12.2001.