Language of document :

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/01

AOK Bundesverband κ.λπ.

κατά

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. κ.λπ.

(αιτήσεις του Oberlandesgericht Düsseldorf καθώς και του Bundesgerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Ανταγωνισμός – Επιχειρήσεις – Ταμεία υγείας – Συμπράξεις επιχειρήσεων – Ερμηνεία των άρθρων 81 ΕΚ, 82 ΕΚ και 86 ΕΚ – Αποφάσεις των ενώσεων των ταμείων υγείας για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων συμμετοχής τους στο κόστος των φαρμάκων»

Περίληψη της αποφάσεως

Ανταγωνισμός – Κοινοτικοί κανόνες – Επιχείρηση – Έννοια – Αποφάσεις των ενώσεων των ταμείων υγείας για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων συμμετοχής τους στο κόστος των φαρμάκων – Δεν εμπίπτουν – Προϋποθέσεις

(Άρθρο 81 ΕΚ)

Η έννοια της επιχειρήσεως, κατά το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού, δεν καλύπτει τους οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των εκ του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων ασφαλίσεως υγείας και συνταξιοδοτήσεως και αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση σκοπών αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα, χωρίς να ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα ταμεία υγείας, τα οποία, μολονότι ο νομοθέτης τους αφήνει ορισμένα περιθώρια για τον καθορισμό του ύψους των εισφορών, υποχρεούνται εντούτοις εκ του νόμου να παρέχουν στους ασφαλισμένους τους τις ελάχιστες υποχρεωτικές παροχές, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον όμοιες, ανεξαρτήτως του ύψους των εισφορών. Δεδομένου ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα να επηρεάσουν τις παροχές και ότι σχηματίζουν ένα είδος «κοινότητας» βασισμένης στην αρχή της αλληλεγγύης που τους επιτρέπει να εξισώνουν το κόστος και τους κινδύνους, τα ταμεία υγείας δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους ούτε με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως προς τις εκ του νόμου υποχρεωτικές παροχές περιθάλψεως ή φαρμάκων, οι οποίες αποτελούν το κύριο αντικείμενο της λειτουργίας τους.

Οι ενώσεις των ως άνω ταμείων υγείας, κατά τον εκ του νόμου καθορισμό των ανώτατων χρηματικών ποσών βάσει των οποίων περιορίζεται η συμμετοχή των ταμείων υγείας στο κόστος των φαρμάκων, δεν συνιστούν επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 81 ΕΚ, εφόσον δεν επιδιώκουν την εξυπηρέτηση κάποιου ιδίου συμφέροντος, που θα ήταν ασυμβίβαστο με τον αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα σκοπό των ταμείων υγείας, στο πλαίσιο του εκ του νόμου προβλεπόμενου συστήματος ασφαλίσεως της υγείας.

(βλ. σκέψεις 47, 52-54, 56-57, 63-65 και διατακτ.)