Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 11. november 2021 – UL og SA Royal Antwerp Football Club mod Union royale belge des sociétés de football association ASBL

(Sag C-680/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: UL og SA Royal Antwerp Football Club

Sagsøgte: Union royale belge des sociétés de football association ASBL

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 101 TEUF fortolkes således, at den er til hinder for den plan vedrørende »LUS«, der blev vedtaget den 2. februar 2005 af UEFA’s eksekutivkomité, som blev godkendt af UEFA’s 52 medlemsforbund i Tallinn den 21. april 2005 og gennemført ved reglementer vedtaget af såvel UEFA som af de forbund, der er medlemmer af UEFA?

Skal artikel 45 TEUF og 101 TEUF fortolkes således, at de er til hinder for anvendelsen af reglerne om optagelse og tilpasning på match-arket for lokalt uddannede spillere, og som er formaliseret i artikel P335.11 og P.1422 i URBSFA’s forbundsreglement og gentaget i artikel B4.1[12] i afsnit 4 og B6 109 i afsnit 6 i den nye bekendtgørelse fra URBSFA?

____________