Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. jūnijā iesniedza Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Zviedrija) – IRnova AB/FLIR Systems AB

(Lieta C-399/21)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītāja: IRnova AB

Atbildētāja: FLIR Systems AB

Prejudiciālie jautājumi

Vai uz prasību atzīt lielākas tiesības, kas pamatotas ar faktu par izgudrotāja vai līdzizgudrotāja darbību, uz izgudrojumu saskaņā ar valsts patentu pieteikumiem un trešā valstī reģistrētiem patentiem attiecas izņēmuma jurisdikcija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 1 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 24. panta 4. punkta izpratnē?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.