Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. lipnja 2021. uputio Landgericht München I (Njemačka) - KT, NS/FTI Touristik GmbH

(predmet C-396/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht München I

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: KT, NS

Tuženik: FTI Touristik GmbH

Prethodno pitanje

Jesu li ograničenja u pogledu zarazne bolesti koja vlada u odredištu putovanja nesukladnost u smislu članka 14. stavka 1. Direktive (EU) 2015/23021 i ako su zbog globalnog širenja zarazne bolesti takva ograničenja određena i u prebivalištu putnika i u drugim zemljama?

____________

1     Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (SL 2015., L 326, str. 1.)