Language of document :

Tožba, vložena 10. aprila 2006 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-37/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (Zastopnika: G. Bouneou in F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke z dne 7. julija 2005 o zavrnitvi z molkom predloga tožeče stranke, da se njena bolezen prizna kot poklicna bolezen;

naložitev toženi stranki plačila 2000 evrov kot odškodnino za premoženjsko škodo, nastalo zaradi odločbe o zavrnitvi z dne 7. julija 2005;

naložitev toženi stranki plačila 5000 evrov kot odškodnino za nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi odločbe o zavrnitvi z dne 7. julija 2005;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo ničnostnega predloga tožeča stranka zatrjuje tri tožbene razloge, prvič, kršitev člena 90 Kadrovskih predpisov, drugič, kršitev načela prepovedi samovoljnega ravnanja, obveznosti obrazložitve in zlorabe pooblastila, tretjič, kršitev dolžne skrbnosti.

V podporo odškodninskega zahtevka tožeča stranka trdi, da je bila zaradi odločbe o zavrnitvi z molkom v dvoumnem in zaskrbljivem položaju, ki je trajal več mesecev in je torej povzročil premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

____________