Language of document :

Tožba, vložena 14. aprila 2006 - Irène Bianchi proti Evropski ustanovi za usposabljanje

(Zadeva F-38/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Irène Bianchi (Turin, Italija) (zastopnik: M.-A. Lucas, avocat)

Tožena stranka: Evropska ustanova za usposabljanje

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe direktorice Ustanove, da se pogodba o zaposlitvi tožeče stranke kot začasnega uslužbenca ne podaljša, ki ji je bila vročena z obvestilom z dne 24. oktobra 2005;

naložitev plačila za pretrpljeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo tožeče stranke skupaj z zakonitimi obrestmi Ustanovi;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je bila leta 2000 zaposlena na Ustanovi na podlagi pogodbe o zaposlitvi začasnega uslužbenca najprej sklenjene za obdobje treh let in nato podaljšane do 15. aprila 2006, izpodbija odločbo o zavrnitvi podaljšanja njene pogodbe o zaposlitvi po tem datumu.

V utemeljitev svoje ničnostne tožbe tožeča stranka navaja štiri tožbene razloge, prvi je kršitev splošnega načela pravic obrambe in člena 26 Kadrovskih predpisov, ker negativne presoje, ki jih je vodja finančnega oddelka naslovil na direktorico Ustanove, naj ne bi bile niti poslane tožeči stranki niti vložene v njeno osebno mapo.

Drugi tožbeni razlog je kršitev obveznosti obrazložitve, ki izhaja iz odločbe direktorice Ustanove z dne 26. februarja 1997 glede podaljšanja pogodb, in člena 25, drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov, ker tožeča stranka naj ne bi bila obveščena o razlogih za izpodbijano odločbo.

Tretji tožbeni razlog so kršitve postopka, ki so bili storjene z zgoraj navedeno odločbo z dne 26. februarja 1997.

Četrti tožbeni razlog so kršitve pooblastila za odločanje po prostem preudarku, ki naj bi jih storila direktorica Ustanove pri določanju strokovnosti, ki jo potrebuje tožeča stranka za mesta administratorjev zlasti na podlagi reforme, načina opravljanja njene funkcije in interesa službe.

V utemeljitev svoje odškodninske tožbe tožeča stranka zatrjuje, da naj bi bilenezakonitosti izpodbijane odločbe nepravilnosti, ki so ji in ki ji še povzročajo resno nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

____________