Language of document :

Žaloba podaná dne 8. dubna 2006 - Luigi Marcuccio v. Komise

(Věc F-40/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: V. Messa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit konkludentní rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobce ze dne 1. března 2005 o zaslání opisu odpovídajícího originálu nákladního listu pro údajné zaslání jeho osobních věcí z Angoly do Itálie podaná orgánu oprávněnému ke jmenování;

uložení žalované zaplatit žalobci jako náhradu škody způsobené vydáním napadeného právního aktu částku 10 000 eur, nebo vyšší či nižší částku, kterou Soud považuje za správnou;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý úředník Komise, který je od 30. května 2005 v důchodu, požadoval od Komise nákladní list pro své osobní věci a předměty, které měl u sebe při svém pobytu v Angole, kam byl vyslán jako hospodářský poradce u delegace Komise.

V květnu 2003 nařídila žalovaná nucené vyklizení služebního bytu přiděleného žalobci; žalobce uplatňuje, že jeho osobní věci byly odneseny pouze částečně. Dopisem ze dne 16. května 2005 mu žalovaná sdělila, že jeho osobní věci a automobil byly zaslány do Itálie, a vyzvala ho, aby kontaktoval přepravce za účelem domluvy o vydání.

Dopisem ze dne 1. března 2005 požadoval žalobce mimo jiné podrobný seznam předmětů, které mu byly údajně zaslány, jakož i opis nákladního listu. Tato žádost zůstala stejně jako stížnost, kterou podal dne 2. září 2005, nezodpovězena.

Svou žalobou žalobce uplatňuje, že konkludentní rozhodnutí o zamítnutí stížnosti je protiprávní kvůli naprostému nedostatku odůvodnění, porušení práva a porušení povinnosti péče, zásady transparentnosti a povinnosti řádné správy, jakož i zásady neminem laedere.

____________