Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.6.2007 - Bianchi v. Euroopan koulutussäätiö

(Asia F-38/06)1

(Virkamiehet - Väliaikaiset toimihenkilöt - Määräaikainen työsopimus - Uusimatta jättäminen - Epäpätevyys - Perusteluvelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Irène Bianchi (Torino, Italia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan koulutussäätiö (asiamies: M. Dunbar, avustajanaan asianajaja G. Vandersanden)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä Euroopan koulutussäätiön johtajan tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan väliaikaisen toimihenkilön työsopimus jätettiin uusimatta, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 143, 17.6.2006, s. 37.