Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-40/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žádost o informaci o osobních věcech odeslaných z místa zaměstnání do místa bydliště - Nevydání rozhodnutí ve věci - Zjevně neopodstatněný návrh na náhradu škody"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: V. Messa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení implicitního rozhodnutí o zamítnutí žalobcovi žádosti o vydání nákladního listu souvisejícího s odesláním jeho osobních věcí z Angoly do Itálie, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Rozhodnutí o návrhových žádáních na zrušení se nevydá.

Návrh na náhradu škody se zamítá jako zjevně neopodstatněný.

L. Marcuccio ponese své vlastní náklady a veškeré náklady vynaložené Komisí Evropských společenství.

____________

1 - Úř. věst. C 143, 17.6.2006, s 37.