Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 17. novembra 2020 — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-605/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda

Nasprotna stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je razlaga – v skladu s katero se popravila, izvedena v tako imenovanem „garancijskem obdobju“, štejejo za neobdavčljive transakcije samo, kadar se izvedejo brezplačno in kolikor so implicitno vključena v prodajno ceno izdelka, ki je v garanciji, tako da je treba storitve, opravljene v garancijskem obdobju (ne glede na to, ali te vključujejo uporabo materiala) in za katere se izda račun, šteti za obdavčljive, ker jih je treba nujno opredeliti kot odplačne storitve – združljiva s pravom Unije?

2.    Ali je treba izdajo bremepisa dobavitelju sestavnih delov vetrnic za povrnitev stroškov, ki jih je plačal kupec navedenih izdelkov v garancijskem obdobju za nadomestitev sestavnih delov (novi uvozi izdelkov dobavitelja, za katere je bil obračunan DDV in ki dajejo pravico do odbitka) in ustrezno popravilo (z nakupom storitev od tretjih oseb, obračunih z DDV) v okviru opravljanja storitev postavitve vetrne elektrarne za tretje osebe s strani navedenega kupca (ki pripada isti skupini kot prodajalec, ki ima sedež v tretji državi), obravnavati zgolj kot transakcijo prevalitve stroškov in, kot tako, oproščeno DDV, ali pa kot opravljanje odplačnih storitev, za katere je treba obračunati navedeni davek?

____________