Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Cluj (Romunija) 17. novembra 2020 – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Zadeva C-612/20)

Jezik postopka: romuunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Cluj

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Happy Education SRL

Toženi stranki: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 132(1)(i) in člena 133 in 134 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 razlagati tako, da se vzgojno-izobraževalne storitve, kot so storitve, ki so zajete z nacionalnim programom „Școala după școală“ („Šola po šoli“), lahko vključijo v pojem „storitve, ki so tesno povezane s šolskim izobraževanjem“, če jih v okoliščinah, kot so opisane v postopku v glavni stvari, izvaja zasebna ustanova v komercialne namene in brez sklenjenega partnerstva z izobraževalnim zavodom?

2.    Ali je, če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, mogoče, da priznavanje tožeče stranke kot „organizacije s podobnim namenom“ v smislu člena 132(1)(i) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost izhaja iz določb nacionalne zakonodaje o registraciji dejavnosti, ki jih je na podlagi kode CAEN 8559 – „Druge oblike izobraževanja (drugje nerazvrščene dejavnosti)“ in ob upoštevanju narave javnega interesa vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, kot je „šola po šoli“, ki so namenjene preprečevanju osipa in prezgodnjega osipa, izboljšanju šolskega uspeha, prehodnemu šolanju, pospešenemu šolanju, osebnemu razvoju in socialnemu vključevanju, opredelil Oficiul Național al Registrului Comerțului (nacionalni urad poslovnega registra)?

____________

1 UL 2006, L 347, str. l.