Language of document :

A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2020. november 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EZ kontra Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(C-606/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: EZ

Alperes: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án Montrealban kötött, az Európai Közösség által 1999. december 9-én aláírt, annak nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal1 jóváhagyott, és 2004. június 28-án hatályba lépett egyezmény (kihirdette: 2005. évi VII. törvény) 20. cikkének első mondatát, hogy a fuvarozó teljes mértékben vagy részben mentesül a Montreali Egyezmény 17. cikkének (2) bekezdése szerinti, a poggyász elvesztése miatt fennálló felelőssége alól, ha az utas a kézipoggyász helyett a feladott poggyászban szállít új vagy újszerű elektronikai cikkeket, úgymint kompakt fényképezőgépet, táblagépet (Ipad) és vezeték nélküli fejhallgatót, anélkül, hogy erről a fuvarozót tájékoztatná, noha lehetséges és elvárható volt, hogy az utas a szóban forgó elektronikai cikkeket a kézipoggyászban szállítsa?

____________

1 A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozat (HL 2001. L 194., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 491. o.).