Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 17. novembrī iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) – EZ/Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Unipersonal

(Lieta C-606/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītājs: EZ

Atbildētāja: Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Unipersonal

Prejudiciālais jautājums

Vai 1999. gada 28. maijā Monreālā noslēgtās Konvencijas par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, kuru Eiropas Kopiena parakstījusi 1999. gada 9. decembrī, kas tās vārdā apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2001/539/EK (2001. gada 5. aprīlis) 1 , un kas stājusies spēkā 2004. gada 28. jūnijā, 20. panta pirmais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka pārvadātājs pilnīgi vai daļēji ir atbrīvots no Monreālas konvencijas 17. panta 2. punktā paredzētās atbildības par bagāžas nozaudēšanu, ja lidojuma pasažieris jaunus vai jaunvērtīgus elektronikas izstrādājumus, piemēram, kompakto fotokameru, planšetdatoru (“iPad”) un bezvadu austiņas ir pārvadājis nodotajā, reģistrētajā bagāžā, nevis rokas bagāžā, un nav par to informējis gaisa pārvadātāju, lai gan būtu bijis iespējams un sagaidāms, ka pasažieris šos elektronikas izstrādājumus pārvadās rokas bagāžā?

____________

1 Padomes Lēmums (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV 2001, L 194, 38. lpp.).