Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 17. novembra 2020 – EZ/Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(Zadeva C-606/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnik: EZ

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 20, prvi stavek, Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, ki je bila sklenjena 28. maja 1999 v Montrealu in jo je Evropska skupnost podpisala 9. decembra 1999, v njenem imenu pa je bila odobrena s Sklepom Sveta 2001/539/ES z dne 5. aprila 2001 1 in je začela veljati 28. junija 2004, razlagati tako, da je prevoznik v celoti ali delno razbremenjen odgovornosti zaradi izgube prtljage v skladu s členom 17(2) Montrealske konvencije, če potnik nove elektronske izdelke oziroma elektronske izdelke, ki so kot novi, na primer kompaktni fotoaparat, tablični računalnik (IPad) in brezžične slušalke, namesto v ročni prevaža v oddani prtljagi, ne da bi o tem obvestil prevoznika, čeprav bi imel možnost in bi se od njega lahko razumno pričakovalo, da bi te elektronske izdelke s seboj vzel v ročni prtljagi?

____________

1 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL 2001, L 194, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 07 zvezek 005 str. 491 - 491).