Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. februar 2021 – EZ mod Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersona l(anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Düsseldorf – Tyskland)

(Sag C-606/20) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 62 af 22.2.2021.