Language of document :

Kanne 11.6.2012 – ZZ ja ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-61/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis. É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ennen komission palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämistä koskevien niiden ehdotusten kumoaminen, jotka tehtiin sellaisen laskutoimituksen perusteella, jossa otetaan huomioon uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka tulivat voimaan kantajien siirtämistä koskevien hakemusten jälkeen

Vaatimukset

On kumottava päätökset, joilla hylättiin kantajien vaatimukset yleisten täytäntöönpanosäännösten ja kartuntaprosenttien soveltamisesta sellaisena kuin ne olivat voimassa heidän eläkeoikeuksiensa siirtämistä koskevien hakemusten tekemisen ajankohtana

Siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava päätökset, joissa lasketaan kantajien niiden eläkeoikeuksien hyvitys, jotka he saavuttivat ennen komission palveluksessa aloittamistaan

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.