Language of document :

2012 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Audito Rūmus

(Byla F-59/12)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatės L. Levi

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pranešimo apie laisvą darbo vietą ECA/2011/67 Žmogiškųjų išteklių direktorato direktoriaus pareigoms užimti panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti pranešimą apie laisvą darbo vietą ECA/2011/67.

Panaikinti visus sprendimus, priimtus pranešimu apie laisvą darbo vietą ECA/2011/67 pradėtoje įdarbinimo procedūroje.

Atlyginti patirtą turtinę žalą, kurią sudaro su paskyrimu susijusių finansinių teisių praradimas (įskaitant teisę į karjerą ir teises į pensiją), ir išmokėti su šiomis teisėmis susijusias sumas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Atsižvelgiant į šių sprendimų priėmimo aplinkybes skirti 15 000 EUR neturtinės žalos atlyginimą.

priteisti iš Audito Rūmų visas bylinėjimosi išlaidas.