Language of document :

Žaloba podaná 8. júna 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-60/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: E. Guerrieri Piaceri, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepriznaní šiestich bodov žalobkyni v rámci konania o povýšení v roku 2011, preskúmanie hodnotiacej správy a pridelenie potrebných bodov na povýšenie na platovú triedu AST 2

Návrhy žalobkyne

zrušiť správu hodnotiacu žalobkyňu za obdobie 01/01/2010 – 31/12/2010 a rozhodnutie udeľujúce žalobkyni 2 body za to isté obdobie,

ako následok zrušenia zaviazať žalovanú vykonať ďalšie preskúmanie hodnotiacej správy žalobkyne, priznajúc potrebné body na jej povýšenie na AST 2 so spätným účinkom od 01/01/2011,

zaviazať žalovanú na vyplatenie sumy odhadnutej ex aequo et bono na 20 000 eur (vrátane trov konania).