Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 november 2013 – CA/Commissie

(Zaak F-60/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Inleidend verzoekschrift – Vormvereisten – Uiteenzetting van aangevoerde middelen – Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: CA (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Guerrieri Ciaceri, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoekster in het kader van de bevorderingsronde 2011 niet zes bevorderingspunten te geven en verzoek om toekenning van de punten die nodig zijn om met terugwerkende kracht te worden bevorderd naar de rang AST 2

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

CA draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 243 van 11.8.2012, blz. 34.