Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. října 2013 – BF v. Účetní dvůr Evropské unie

(Věc F-59/12)1

„Veřejná služba – Jmenování – Obsazení místa ředitele – Oznámení o volném pracovním místě – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Neexistence – Nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BF (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropské unie (zástupci: T. Kennedy a J. Vermer, zmocněnci, ve spolupráci s D. Waelbroeckem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení oznámení Účetního dvora o volném pracovním místě ECA/2011/67 na místo ředitele oddělení lidských zdrojů.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

BF ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Účetním dvorem Evropské unie.

____________

1 Úř. věst. C 227, 28.7.2012, s. 38.