Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. oktoobri 2013. aasta otsus – BF versus Euroopa Kontrollikoda

(kohtuasi F-59/12)1

(Avalik teenistus – Ametisse nimetamine – Direktori ametikoha täitmine

– Teade vaba ametikoha kohta – Isikut kahjustav meede – Puudumine – Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: : BF (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy ja J. Vermer, keda abistas advokaat D. Waelbroeck)

Ese

Nõue tühistada teade ECA/2011/67 personalidirektoraadi direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta BFi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Kontrollikoja kohtukulud.

____________

1     ELT C 227, 28.7.2012, lk 38.