Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

5 noiembrie 2013

Cauza F‑63/12

Carlo De Nicola

împotriva

Băncii Europene de Investiții (BEI)

„Funcție publică – Executare a unei hotărâri – Cheltuieli de judecată – Rambursarea cheltuielilor de judecată – Rambursare a sumei plătite cu titlu de cheltuieli recuperabile în urma unei hotărâri prin care a fost anulată în parte hotărârea prin care reclamantul a fost obligat la plata acestor cheltuieli de judecată”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul De Nicola solicită Tribunalului anularea refuzului Băncii Europene de Investiţii (BEI) de a‑i rambursa cheltuielile plătite în temeiul unei hotărâri a Tribunalului care a fost ulterior anulată de Tribunalul Uniunii Europene

Decizia:      Anulează deciziile din 4 și din 25 mai 2012 ale Băncii Europene de Investiții. Obligă Banca Europeană de Investiții să îi plătească domnului De Nicola suma de 6 000 de euro, majorată cu dobânzi compensatorii începând cu data de 29 aprilie 2012. Rata dobânzilor compensatorii trebuie calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada în cauză, majorată cu două puncte. Respinge în rest acțiunea. Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola.

Sumarul hotărârii

Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Rambursare a sumei plătite cu titlu de cheltuieli recuperabile în urma unei hotărâri prin care a fost anulată în parte hotărârea prin care reclamantul a fost obligat la plata acestor cheltuieli de judecată

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 115)

Potrivit articolului 115 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în cazul anulării de către Tribunalul Uniunii Europene a unei hotărâri sau a unei ordonanțe a Tribunalului și al trimiterii cauzei la Tribunal, acesta trebuie, în decizia cu care se încheie judecata, să se pronunțe atât asupra cheltuielilor de judecată privitoare la procedura desfășurată în fața Tribunalului, cât și asupra celor privitoare la procedura de recurs în fața Tribunalului Uniunii Europene.

O astfel de dispoziție evidențiază faptul că anularea, fie și numai în parte, de către Tribunalul Uniunii Europene a unei hotărâri sau a unei ordonanțe a Tribunalului are ca efect anularea dispozițiilor prin care Tribunalul a statuat cu privire la cheltuielile de judecată în hotărârea sau în ordonanța respectivă.

În aceste condiții, revenea instituției sarcina de a admite cererea reclamantului având ca obiect restituirea către acesta a sumei plătite cu titlu de cheltuieli recuperabile.

(a se vedea punctele 23, 24 și 27)