Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 5. novembra 2013

Zadeva F‑63/12

Carlo De Nicola

proti

Evropska investicijska banka (EIB)

„Javni uslužbenci – Izvršitev sodbe – Stroški – Povračilo stroškov – Nadomestilo vsote, plačane iz naslova povračljivih stroškov po sodbi, s katero je bila delno razveljavljena sodba, ki tožeči stranki nalaga plačilo stroškov“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero C. De Nicola Splošnemu sodišču predlaga, naj razveljavi odločbo, s katero mu je Evropska investicijska banka zavrnila povračilo stroškov, plačanih na podlagi prejšnje sodbe Splošnega Sodišča za uslužbence, ki jo je nato razveljavilo Splošno sodišče Evropske unije.

Odločitev:      Odločbi Evropske investicijske banke z dne 4. in 25. maja 2012 se razglasi za nični. Evropski investicijski banki se naloži, da C. De Nicoli plača 6000 EUR, skupaj z izravnalnimi obrestmi od 29. aprila 2012 naprej. Stopnjo izravnalnih obresti je treba izračunati na podlagi stopnje, ki jo je določila Evropska investicijska banka za operacije glavnega refinanciranja, ki se uporabi v zadevnem obdobju, povečano za dve točki. V preostalem se tožbo zavrne. Evropska investicijska banka nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasil C. De Nicola.

Povzetek

Sodni postopek – Stroški – Nadomestilo vsote, plačane iz naslova povračljivih stroškov po sodbi, s katero je bila delno razveljavljena sodba, s katero je bilo tožeči stranki naloženo, da plača stroške

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 115)

Na podlagi člena 115 Poslovnika Sodišča za uslužbence mora slednje v primeru razveljavitve sodbe ali sklepa s strani Splošnega sodišča Evropske unije in vrnitve v ponovno odločanje Sodišču za uslužbence, v odločbi, s katero se postopek konča, odločiti o stroških, ki se na eni strani nanašajo na postopke, v katerih odloča Sodišče za uslužbence, po drugi strani pa na pritožbeni postopek pred Splošnim sodiščem Evropske unije.

Takšna določba kaže na to, da ima razveljavitev sodbe s strani Splošnega sodišča Evropske unije, četudi delna, za posledico razveljavitev določb, s katerimi je Splošno sodišče v sodbi ali s sklepom odločilo o stroških.

V teh okoliščinah mora institucija ugoditi zahtevi tožeče stranke, da se ji povrne vsota, plačana iz naslova vračljivih stroškov.

(Glej točke 23, 24 in 27.)