Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2013 m. lapkričio 7 d.

Byla F‑60/12

CA

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikytiną EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo CA prašo panaikinti jo vertinimo ataskaitas už 2010 m., Europos Komisijos sprendimą suteikti jam du paaukštinimo balus už šį laikotarpį, persvarstyti jo vertinimą ir suteikti balų skaičių, būtiną paaukštinti atgaline data nuo 2011 m. sausio 1 d., taip pat priteisti iš Komisijos 20 000 eurų.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Nurodyti CA padengti savo ir priteisti iš jo Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Aiškus ir tikslus pagrindų, kuriais remiamasi, išdėstymas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnio pirma pastraipa ir I priedo 7 straipsnio 3 dalis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas)

Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktą ieškinyje turi būti nurodyti pagrindai ir faktiniai bei teisiniai argumentai, kuriais remiamasi. Šie ieškinio pagrindai ir argumentai turi būti pakankamai aiškūs ir tikslūs, kad atsakovas galėtų pasirengti gynybai, o Tarnautojų teismas – prireikus be papildomos informacijos priimti sprendimą dėl ieškinio. Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir tinkamą teisingumo vykdymą, tam, kad ieškinys būtų priimtinas, reikia, kad svarbiausios faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis jis grindžiamas, ieškinio tekste būtų nurodytos nuosekliai ir suprantamai. Tai juo labiau būtina dėl to, kad pagal Teisingumo Teismo statuto I priedo 7 straipsnio 3 dalį proceso Tarnautojų teisme rašytinę dalį iš principo sudaro tik vienas pasikeitimas pareiškimais, nebent Tarnautojų teismas nuspręstų kitaip. Šia proceso Tarnautojų teisme ypatybe paaiškinama, kad, skirtingai, nei Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta Teisingumo Teismo arba Bendrojo Teismo atžvilgiu, reikalavimų bei pagrindų ieškinyje išdėstymas negali būti santrauka.

(žr. 11 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1993 m. balandžio 28 d. Sprendimo De Hoe prieš Komisiją, T‑85/92, 20 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. birželio 4 d. Sprendimo Adjemian ir kt. priešKomisiją, F‑134/07 ir F‑8/08, 76 punktas; 2011 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Bennett ir kt. priešVRDT, F‑102/09, 115 punktas; 2012 m. vasario 1 d. Sprendimo Bancale ir Buccheri priešKomisiją, F‑123/10, 38 punktas; 2012 m. kovo 8 d. Sprendimo Kerstens priešKomisiją, F‑12/10, 68 punktas.