Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 2ας Ιουλίου 2014

Υπόθεση F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

κατά

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

«Υπαλληλική υπόθεση — Παρεμπίπτοντα ζητήματα — Ένσταση απαραδέκτου — Κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή — Προσφυγή στρεφόμενη κατά της εξουσιοδοτούσας αρχής — Προσβαλλόμενη πράξη μη δυνάμενη να καταλογιστεί στον καθού — Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, με την οποία ο G. A. Bandieri ζητεί, κατ’ ουσίαν, την ακύρωση της προτάσεως της 14ης Νοεμβρίου 2011 με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε, κατόπιν αιτήσεώς του, τον αριθμό των συνταξίμων ετών στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης ο οποίος προέκυψε από τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που ο ίδιος είχε αποκτήσει στο πλαίσιο του ιταλικού συνταξιοδοτικού συστήματος.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο G. A. Bandieri φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Περίληψη

Υπαλληλικές προσφυγές — Νομιμοποίηση του καθού — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας — Κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή — Προσφυγή στρεφόμενη κατά της εξουσιοδοτούσας αρχής — Απαράδεκτο

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91α)

Οι προσφυγές στους τομείς για τους οποίους τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 2, παράγραφος 2, στρέφονται κατά του οργάνου από το οποίο εξαρτάται η εξουσιοδοτημένη αρμόδια για τους διορισμούς αρχή.

Εφόσον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) έχει εξουσιοδοτήσει το Γραφείο «Διοίκηση και αποδοχές προσωπικού» (PMO) να ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής ή της αρμόδιας για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχής όσον αφορά τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του Οργανισμού, προσφυγή στρεφόμενη κατά του EASA και βάλλουσα κατά αποφάσεως εκδοθείσας στον τομέα αυτό από το PMO είναι προδήλως απαράδεκτη.

(βλ. σκέψεις 19 έως 21 και 25)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: απόφαση Hall κατά Επιτροπής και CEPOL, F‑22/12, EU:F:2013:202, σκέψη 25