Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2014 m. liepos 2 d.

Byla F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

prieš

Europos aviacijos saugos agentūrą (EASA)

„Viešoji tarnyba – Per procesą kilę klausimai – Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas – Tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, suteiktų įgaliojimų delegavimas – Ieškinys deleguojančiai įstaigai – Ginčijamo akto nepriskirtinumas atsakovui – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys; kuriuo G. A. Bandieri prašo iš esmės panaikinti 2011 m. lapkričio 14 d. pasiūlymą, kuriuo Europos Komisija jo prašymu nustatė papildomas pensines teises Sąjungos pensijų sistemoje perkėlus pensines teises, kurias jis įgijo pagal Italijos pensijų sistemą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. G. A. Bandieri padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos aviacijos saugos agentūros patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Atsakovo statusas – Europos aviacijos saugos agentūra – Tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, suteiktų įgaliojimų delegavimas – Ieškinys deleguojančiai įstaigai – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis)

Apeliaciniai skundai, susiję su sritimis, kurioms buvo pritaikyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 2 straipsnio 2 dalis, reiškiami institucijai, kuriai paskyrimų tarnyba, kuriai deleguoti įgaliojimai, yra atskaitinga.

Kadangi Europos aviacijos saugos agentūra (AESA) delegavo „Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo tarnybai (PMO) paskyrimų tarnybos arba tarnybos, įgaliotos sudaryti darbo sutartis, įgaliojimus perkelti agentūros darbuotojų pensines teises, ieškinys, pareikštas AESA dėl šioje srityje priimto PMO sprendimo, yra akivaizdžiai nepriimtinas.

(žr. 19–21 ir 25 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Hall /Komisija ir CEPOL, F‑22/12, EU:F:2013:202, 25 punktas.