Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

2 iulie 2014

Cauza F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

împotriva

Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA)

„Funcție publică – Incidente de procedură – Excepție de inadmisibilitate – Delegare a competențelor încredințate autorității abilitate să încheie contractele de muncă – Acțiune îndreptată împotriva autorității delegatare – Neimputabilitatea actului atacat pârâtei – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, prin care domnul Bandieri solicită în esență anularea propunerii din 14 noiembrie 2011 prin care Comisia Europeană a stabilit, la cererea sa, numărul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii al Uniunii care rezultă din transferul drepturilor de pensie pe care le dobândise în cadrul sistemului italian de pensii

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Domnul Bandieri suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor efectuate de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Calitate de pârât – Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – Delegare a competențelor încredințate autorității abilitate să încheie contractele de muncă – Acțiune îndreptată împotriva autorității delegatare – Inadmisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 91a)

Acțiunile privind domeniile pentru care a fost pus în aplicare articolul (2) alineatul (2) din statut se înaintează împotriva instituției de care depinde autoritatea delegată împuternicită să facă numiri.

Din moment ce Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) a delegat Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale (PMO) competențele de autoritate împuternicită să facă numiri sau de autoritate abilitată să încheie contractele de muncă în materia transferului drepturilor de pensie ale personalului agenției, o acțiune îndreptată împotriva AESA și care vizează o decizie adoptată în acest domeniu de PMO este vădit inadmisibilă.

(a se vedea punctele 19-21 și 25)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea Hall/Comisia și CEPOL, F‑22/12, EU:F:2013:202, punctul 25