Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK

VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2016. június 15.

F‑61/12. sz. ügy

Beata Stepien

és

Mario Animali

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat – Sérelmet nem okozó aktus – A kereset elfogadhatatlansága – Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem – Az eljárási szabályzat 83. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel Beata Stepien és Mario Animali azt kérik, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság kinevezésre jogosult hatóságának az általuk korábban más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságok európai uniós nyugdíjrendszerben történő jóváírásának kiszámításáról szóló, 2012. március 2‑i, illetve 19‑i „határozatait”, és amennyiben szükséges, az említett jóváírásról szóló, 2011. július 27‑i és október 5‑i „határozatokat”.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Beata Stepien és Mario Animali maguk viselik saját költségeiket és kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés és VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés)

A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó, a valamely más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság európai uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelére céljából a tisztviselővel közölt javaslat nem vált ki olyan kötelező jogi hatásokat, amelyek a címzettje jogi helyzetének jelentős megváltoztatásával annak jogi helyzetét közvetlenül és azonnal érintenék. Következésképpen e javaslat nem minősül a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 18. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62. pont; 2015. október 13‑i Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. pont.