Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. birželio 15 d.

Byla F‑61/12

Beata Stepien

ir

Mario Animali

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Nacionalinių pensinių teisių perkėlimas – Pasiūlymai dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo – Neigiamo poveikio neturintis aktas – Ieškinio nepriimtinumas – Prašymas priimti sprendimą, nepradedant bylos nagrinėti iš esmės – Procedūros reglamento 83 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Beata Stepien ir Mario Animali prašė panaikinti atitinkamai 2012 m. kovo 2 ir 19 d. Europos Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimus atmesti jų skundus dėl „sprendimų“, kuriuose pagal Europos Sąjungos pensijų sistemą nustatytos jų papildomos pensinės teisės, įgytos anksčiau pagal kitą sistemą, ir prireikus atitinkamai 2011 m. liepos 27 d. ir spalio 5 d. „sprendimus“, kuriuose apskaičiuotos šios papildomos pensinės teisės.

Nutartis:      Atmesti ieškinį. Beata Stepien ir Mario Animali padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jų priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo siekiant į Sąjungos pensijų sistemą perkelti pensines teises, įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis ir VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo, kuris pateikiamas pareigūnui siekiant perkelti į Europos Sąjungos pensijų sistemą kitoje sistemoje įgytas pensines teises, nesukelia privalomų teisinių pasekmių, kurios tiesiogiai ir iš karto paveiktų jo adresato teisinę padėtį, akivaizdžiai ją pakeisdamos. Todėl jis nėra asmens nenaudai priimtas aktas, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį.

(žr. 18 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62 punktas ir 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58 punktas.