Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.6.2016 – Stepien ja Animali v. komissio

(Asia F-61/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirto – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Kanteen tutkimatta jättäminen – Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Beata Stepien (Bryssel, Belgia) ja Mario Animali (Bryssel) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, sitten J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Baquero Cruz ja D. Martin, sitten J. Currall et G. Gattinara, sitten G. Gattinara, ja lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennen komission palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämistä koskevien niiden ehdotusten kumoaminen, jotka tehtiin sellaisen laskutoimituksen perusteella, jossa otetaan huomioon uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka tulivat voimaan kantajien siirtämistä koskevien hakemusten jälkeen

Määräysosa

Kanne hylätään.

Beata Stepien ja Mario Animali vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 227, 28.7.2012, s. 38.