Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 juni 2016 – Stepien en Animali / Commissie

(Zaak F-61/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Overdracht van nationale pensioenrechten – Voorstellen voor extra pensioenjaren – Geen bezwarend besluit – Niet-ontvankelijkheid van het beroep – Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan – Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Beata Stepien (Brussel, België) en Mario Animali (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten, vervolgens D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis en S. Orlandi, advocaten, daarna J.-N. Louis en S. Orlandi, advocaten, ten slotte J.-N. Louis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Baquero Cruz en D. Martin, gemachtigden, vervolgens J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden, daarna G. Gattinara, gemachtigde, ten slotte G. Gattinara en F. Simonetti, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de voorstellen tot overdracht van de vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van de berekening die rekening houdt met de nieuwe AUB welke na verzoekers’ verzoeken om overdracht in werking zijn getreden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Stepien en Animali dragen hun eigen kosten en worden verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 227 van 28.7.2012, blz. 38.