Language of document :

Talan väckt den 28 december 2012 – ZZ mot ECDC

(Mål F-161/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten V. Kolias)

Svarande: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ersättning för ideell skada som sökanden lidit på grund av att han avskedats.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa en skyldighet att utbetala minst 118 500 euro som ersättning för ideell skada, och

förplikta ECDC att ersätta rättegångskostnaderna.