Language of document :

Kanne 3.1.2013 – ZZ v. Europol

(Asia F-1/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja J.-J. Ghosez )

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla Europol päätti olla uudistamatta kantajan sopimusta toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi, ja Europolin velvoittaminen korvaamaan erotus sen palkan, jonka kantaja olisi voinut edelleen saada Europolilta, ja muun korvauksen, joka kantajalle tosiasiallisesti maksettiin, välillä

Vaatimukset

On kumottava vastaajan 29.2.2012 tekemä päätös, jolla vastaajan 3.4.2011 tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei tämän määräaikaista, 31.5.2012 päättyvää työsopimusta jatkettaisi

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle sen palkan, joka hänelle olisi maksettu, jos hän olisi jatkanut vastaajan palveluksessa, ja hänelle väliaikaisen toimihenkilön palkan sijasta 1.6.2012 alkaen tosiasiallisesti maksettujen palkkojen, palkkioiden, työttömyys- ja muiden korvausten välinen erotus

Euroopan poliisivirasto (Europol) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.