Language of document :

Beroep ingesteld op 28 december 2012 – ZZ / EMA

(Zaak F-162/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Milieuagentschap

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker na een ziekteverlof te herplaatsen na de datum waarop hij volgens de medische adviezen arbeidsgeschikt was

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegd gezag van 20 september 2012 tot afwijzing van de klacht van 21 mei 2012, strekkende tot intrekking van het besluit van 21 februari 2012 om de verzoekende partij na een ziekteverlof te herplaatsen op 24 januari 2012;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.