Language of document :

Beroep ingesteld op 14 januari 2013 – CK / Commissie

(Zaak F-3/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CK (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het loopbaanontwikkelingsrapport over 2011, dat op 14 februari 2012 is opgesteld en op 9 maart 2012 definitief is vastgesteld;

veroordeling van de Commissie tot betaling van 5 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade die dat rapport heeft veroorzaakt;

verwijzing van de Commissie in de kosten.